หน้าหลัก
สืบค้นงานวิจัย
สมัครสมาชิก
ออกจากระบบ
 
โครงการวิจัย :
ชื่อโครงการ : การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้วิจัย นาง กันทิมา งามชัยชูสิทธิ์
ปี พศ. : 2554
ไฟล์ Abstrac : 535310981A.pdf
ไฟล์ เล่มเต็ม : <<<<< สำหรับ ผู้บริหาร >>>>>>