ปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)     ปริญญาตรี 4 ปี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  
 
  
 
หมายกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณ อาคารชาญชัย อะเคเดี้ยม ”

        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้กำหนดให้ วันที่ 18 สิงหาคม 2555 เป็นวันซ้อมใหญ่ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีการซ้อม 2 รอบด้วยกันโดยการซ้อมจะถูกแบ่งตามคณะซึ่งสามารถดูได้ตามหมายกำหนดการ โดยจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555