ปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)     ปริญญาตรี 4 ปี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  
 
  
 
ดาวน์โหลดริงโทนเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย ”

 

 

 

ดาวน์โหลดริงโทนเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย  คลิกที่นี่

 

 

 

เพลงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


                               ขับร้อง  ยืนยง  โอภากุล  (แอ๊ด  คาราบาว)

                                         คำร้อง-ทำนอง  ลือชัย  งามสม  (ดุก  คาราบาว)

 

(1)  เท้าที่ก้าวเดิน                                          พาชีวิตดำเนินไป

ด้วยใจที่มุ่งหวัง                                             สู่ฝันอันสดใส

จำเป็นต้องเรียนรู้                                           ยืนหยัดอยู่บนโลกใบใหญ่

อุปสรรคมากมาย                                           บนหนทางที่ต้องเผชิญ

(2)  มีสถาบัน                                                ที่เป็นศูนย์รวมวิชา

มุ่งมั่นพัฒนา                                                 การศึกษาสู่ความเจริญ

แหล่งรวมองค์ความรู้                                       ครูอาจารย์ท่านน่าสรรเสริญ

แสงเทียนส่องทางนำเดิน                                  สู่จุดหมายถึงปลายทาง

(แยก)  กรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัย                     เปี่ยมด้วยใจมุ่งหวัง

สร้างปัญญา                                                   ดุจนาวาพาถึงฝั่ง

ไม่หยุดยั้งด้วยพลัง                                          คู่คุณธรรม

 

SOLO                                 TO                     แยก

 

(3)  ยอมรับในสังคม                                      ชื่นชมความทันสมัย

เมืองมหาลัย                                                 โลกก้าวไปก้าวเดินตาม

กรุงเทพธนบุรี                                                ศักดิ์ศรีกระเดื่องเรืองนาม

ดินแดนที่งดงาม                                             มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

 

เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

 

                                                  ขับร้อง  ยืนยง  โอภากุล  (แอ๊ด  คาราบาว)
                                                                 
คำร้อง-ทำนอง  ลือชัย  งามสม  (ดุก  คาราบาว)

 

(1)  อันความรู้คือแสงสว่าง                                   ส่องทางชีวิตแห่งตน

       เดินหน้าฝ่าลมแดดฝน                                    เป็นคนต้องมีวิชา

อุทยานแห่งการเรียนรู้                                   มุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้า

ทรัพยากรบุคคลอันมีค่า                                  การศึกษาคือรากฐานที่มั่นคง

(2)  กรุงเทพธนบุรีมหาลัย                                     ก้าวไปดั่งเจตจำนง

เพื่อชาติไทยใต้ผืนธงไตรรงค์                        องค์ความรู้เชิดชูศักดิ์ศรี

เรียนรู้คู่ปฏิบัติจนเข้าใจ                                 มหาลัย  กรุงเทพธนบุรี

อุทยานรวมวิชาธานี                                       กรุงเทพธนบุรีหลากหลายให้เลือกเรียน

(แยก)  บริหารธุรกิจ                                               วิทยาศาสตร์

ศิลปะศาสตร์                                                   นิเทศศาสตร์  ที่ถนัดเรียน

ศึกษาศาสตร์  นิติศาสตร์                                  เลือกลงทะเบียน

คณะบัญชี                                                        การโรงแรมและการท่องเที่ยว

สัตวแพทย์ศาสตร์                                            พยาบาลศาสตร์

รัฐศาสตร์สร้างความรู้                                      ความกลมเกลียว

การกีฬานำชัยชาญเชี่ยว                                   หนึ่งเดียวกรุงเทพธนบุรี

(3)  เพิ่มปัญญาพัฒนาบุคคล                            ฝึกฝนความดีชี้นำ

ปริญญาตรี  โท  เอก  แห่งกรุงสยาม                กระเดื่องนามกรุงเทพธนบุรี

สถาบันของคนรุ่นใหม่                                   มีหัวใจเกี่ยวดองเป็นน้องพี่

มหาลัยกรุงเทพธนบุรี                                     พร้อมใจก้าวไกลสู่อินเตอร์